freezing rain

درخواست حذف این مطلب

سلام

مز ف ترین پدیده هوا شناسی اینجا، بعد از دوهفته آفتاب نداشتن و هر روز برف اومدن و روز بعد آب شدن، freezing rain هست

دقت کنید تگرگ نیست، بارون مایع میاد پایین رو زمین یخ میزنه. زمین عین شیشه میشه و مرد میخواد روش رانندگی کنه یا راه بره