درونگرا # ردیف


درونگرا

درخواست حذف این مطلب

introv


سلام

حسن گفت این آزمون شخصیت معروفه ۱۶ شخصیتیه رو بدم. دادم و اون بخش برون گرایی و درون گراییش درونگرا شد.

حسن: اصلا بهت نمیخوره انقدر درونگرا باشی

من: ببین یه قانون کلیه. ایی که انقدر گربه دوست دارن درونگران!


این ع ه رو یکی از علی ها فرستاده بود فکر کنم چند سال پیش